ବ୍ୟର୍ଥତାର ବିଜୟ victory of failure


ସତ୍ୟ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ର
ଅବ।ଞ୍ଚହିତ ସଂଘର୍ଷ
ଦାବାନଲ ପରି
କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି
ମନ ବୁଦ୍ଧି, ଶରିର କୁ
ଅମାନିଆ ଗଜରଜ ପରି।

ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ
ସତ୍ୟର ଜୋଇ ଜାଳିବାର
ସାମର୍ଥ୍ୟ ର ଶେଷ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ
ପ୍ରତିଦିନ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି
ଅଗଣିତ ଅନୁଚର
ସଭ୍ୟତାର ଶେଷ ସୀମା ଡେଇଁ।

ବ୍ୟର୍ଥତାର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା
ଏବେବି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି
ସର୍ବହରା ମାନଙ୍କର
ମହା ସମାବେଶ ସହ
ବିଶାଳ ଏକ
କୃଷ୍ଣ ଗର୍ତ ଆଡକୁ
ପୃଥିବୀ ଠୁଁ ଅଧିକ ବେଗରେ।

ଧୂଳି ଝଡ଼ ଭିତରେ
ଏବେବି କେଇଟା ପାଗଳ
ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି
ଆଶ୍ରମର ଶେଷ ସୀମାନ୍ତରେ
ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତି
ଘିଅ ବଳିତରେ।
ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s